Våra tjänster

Riviera Property Assist erbjuder våra kunder ett tillsynspaket där vi regelbundet inspekterar er fastighet under er frånvaro enligt ett gemensamt fastställt schema. Vi upprättar rapporter som beskriver tillståndet och ger förslag till eventuella åtgärder när så behövs. Dessa inspektioner omfattar även bevakning av att beställda arbeten (trädgårdsskötsel, pool-, städning etc.) utförts. Man kan beskriva det som en anpassad ”concierge” tjänst för att använda ett franskt uttryck.

Vidare erbjuder vi övriga tjänster antingen själva eller via utvalda ombud såsom juridisk-/skatterådgivning, kontakt med betrott och kompetent fackfolk (snickare, elektriker, målare etc.), bevakning av byggnads-/renoveringsarbeten, viss översättningstjänst/rådgivning. Vissa logistikuppdrag kan också erbjudas.

Dokumentation:

Vi upprättar en kund & fastighetsbeskrivning för varje enskild klient.

Alla inspektioner genererar en rapport som kommer att aviseras via vår hemsida under ert konfidentiella konto.

Område:

Vi täcker den franska kustremsan mellan Menton och St Tropez.

Servicen gäller alla enfamiljsboenden, i lägenhet eller villa.

Villor

Lägenheter

Övriga tjänster

Intresserad? Kontakta oss här: Jag vill bli kund!