Villor

TILLSYN AV VILLA

Oftast krävs det en fysisk närvaro för att komma tillrätta med problem i samband med den franska bostaden vilket i sig kan vara svårt och kostsamt att ordna, speciellt om något oförutsett har skett.

Med Riviera Property Assist har ni tryggheten att ha någon på plats som tillvaratar ens intressen i stället för att slänga sig på första bästa flyg och under tidspress försöka sortera ut problemet. Ni kan nå oss vid eventuella akuta/oförutsedda händelser där vi kan besöka er fastighet och upprätta en första besiktning.

Vad ingår?

Inspektion

Vi kontrollerar om eventuellt intrång föreligger, ytterdörrar, fönster etc.

Okulär besiktning av samtliga rum beträffande eventuella skador/ohyra/mögel och kontroll om basvärme är igång under vintern.

Vi kontrollerar om läckor har uppstått, vi kontrollerar våtutrymmen, vi kontrollerar att vattenmätaren inte snurrar.

Vi kontrollerar värmesystem (gas), vi läser av mätare för vatten, el, gas.

Vi tömmer brevlåda och sållar ut viktig post (skatteverket, räkningar, bostadsrättsföreningen etc, detta för att undvika avgifter för sen betalning.)

Kontroll av fasad/tak (från marken) stuprännor och dagvattenavlopp.

Kontroll av trädgård, garage, grind och stängsel.

Vi hänvisar till hantverkare som har erforderliga diplom och ansvarsförsäkringar.

Övrigt

Förklaring av Taxe D´Habitation och Taxe Foncière

Sammanfattning av innehåll i brev från myndigheter.

Upprättande av besiktningsprotokoll efter varje inspektion som finns tillgängligt på nätet.

Administration

En första inspektion innebär upprättande av kunddetaljer och kundsida på vår website, fastställande av övriga önskemål.
Därefter anpassas tjänsten till kundens behov avseende frekvens eller speciella önskemål. Tillsynstjänsterna läggs lämpligtvis upp som ett årsabbonemang.

Vi kan också erbjuda en ”nödläges-tjänst” som innebär att vi med maximum 6 timmars varsel på dagtid besöker er lägenhet vid brådskande ärende, typ inbrott, brand, läckage eller annat ärende. Vi dokumenterar skadan och upprättar ett protokoll som skickas till er för beslut om fortsättningen.

Medlemmar i Rivieraklubben åtnjuter rabatterade priser.

Önskemål om hjälp med andra ärenden se under fliken Övriga Tjänster.

Intresserad? Kontakta oss här: Jag vill bli kund!