Varför är franska regeringen i kris?

Eller storm i ett vattenglas?

Le Monde publicerade en artikel den 18 juli där en medarbetar i Élysée Palatset (presidentens arbetsplats), Alexander Mr Benalla, brukade våld mot en demonstrant den 1 maj. Mr Benalla arbetar med presidentens säkerhet vid resor och offentliga framträdanden.

Därefter har det pratats om denna händelse hela dagarna och i varje nyhetssändning. Står rapporteringen i proportion till händelsen, tveksamt. Det är sommar, nyheterna få, många på semester, nyheter skapas, TV stationerna skall fylla programmen, och riksdagen höll på att diskutera en reformering av konstitutionen, vilket de som befinner sig där inte vill höra talas om.

En hel del fel har begåtts i denna härva och många skyller på varandra. Inrikesministeriet beskyller Polisen för att inte ha agerat, polisen skyller på Presidentens kabinett, sedan tar man tillbaka en del beskyllningar som var felaktiga, en riktig soppa. Beskyllningar och sanningar haglar. (mer…)

Charles De Gaulle sade redan på 60-talet att Frankrike är ostyrbart.

Frankrike är ett fantastiskt land med diskussioner i stort och i smått, alla har en åsikt, ingen är överens, alla är säkra på att deras syn är den rätta. En utmaning för mig som kommer från samsynens, kompromissernas och mellanmjölkens förlovade land Sverige. Jag börjar mer och mer gilla fransmännens härliga motstånd mot allt och alla.

”Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ? Général Charles De Gaulle » Hur skall man kunna regera ett land som har 258 olika ostsorter?

Varje fransman har sin uppfattning vad som är bra eller inte bra, därför skapar man sina egna ostar och har en klar åsikt varför den är den bästa. Svårt att styra ett sådant folk. (mer…)

Ny hastighetsbegränsning i Frankrike

Frankrike har dubbelt så många döda i trafiken i jämförelse med Sverige. Sverige har halverat antal döda i trafiken på 15 år, nu skall Frankrike försöka få ned antalet dödsolyckor och personskador.

Från den 1 juli införs hastighetsbegränsning på 80 km/h på alla D och N vägar i Frankrike, det är ca 40 % av vägarna i Frankrike. D står för Routes Départementales och N står för Routes Nationale. Enda undantagen är om det finns mitträcken, eller stålvajer som skiljer vägbanorna, där införs ej hastighetsbegränsningen. (mer…)

Tågstrejken i Frankrike fortsätter

I veckan röstades lagförslaget igenom i Franska Parlamentet, Assemblée National för att förändra SNCF i grunden. Lagen har sedan skickats till Senaten för översyn och den röstades igenom igår. Det innebär att nu är alla beslut fattade för att genomföra de framförhandlade förändringarna som Regeringen har eftersträvat.

De förändringar som lagen innebär är att SNCF skall bli ett aktiebolag med staten som ägare till 100 %, ange datum för att konkurrensutsätta tågtrafik i Frankrike, slutligen förändra anställdas anställningsvillkor. Den sistnämnda förändringen är enbart för nyanställda. (mer…)

Vem betalar de strejkande i Frankrike?

I Sverige råder fredsplikt då avtalen gäller mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är endast under avtalsförhandlingen som strejkrätt råder. Detta avtal kom till stånd genom Saltsjöbadsavtalet efter kriget pga. de många strejkerna.

I Frankrike har man rätt att strejka då man anser att det är befogat. Strejkerna är vanligt förekommande och idag pågår 15 strejker på nationell nivå enligt ”C’est la Grève”, www.cestlagreve.fr.

I Frankrike är de få som är organiserade i fackliga organisationer, det är bara ca 8 %. Det är det tredje minst organiserade landet enligt en rapport från OECD. Men kallar man till strejk så blir anslutningen betydande även av de som inte är med i facken. (mer…)

Varför är elräkningen så viktig i Frankrike?

När man har kontakt med myndigheter, kommuner eller företag för att man skall registrera något eller t.ex. köpa ett mobilabonnemang måsta man ha med sig en elräkning.  Då fungerar allt och du kan registrera dig. Det går naturligtvis även bra med vattenräkning, gasräkning eller telefonräkning.

Som svensk tycker man att det är lite udda. Jag skulle slänga saker på en återvinningscentral i Cagnes sur Mer. Hade med mig en elräkning, den var sex månader gammal, får bara vara 3 månader! Åka hem igen med soporna, ta ut en ny elräkning och åka tillbaka. För att slänga saker måste man vara boende i Cagnes och man får ett accesskort som gäller i framtiden. Att ha en räkning med sitt namn och adress är hårdvaluta i detta land.

Varför detta system? Man har inte någon folkbokföring i Frankrike, såsom i Sverige. För fransmännen är detta något otänkbart, det inkräktar på den personliga integriteten. Huvva, skall jag finnas i ett system som myndigheterna har tillgång till, hemska tanke! (mer…)

Macron är oomkullrunkelig

Söndag kväll var det en intervju med Frankrikes President Macron och två mycket kända skjutjärnsjournalister, Edwy Penel och Jean-Jaques Bourdin. En intervju som kommer att gå till historien och användas i framtiden på journalisthögskolor i undervisningssyfte.

Historiskt har journalister haft en mycket underdånig attityd gentemot Presidenten. Frågorna har varit kända innan intervjun, frågorna har inte varit för svåra, presidenten har fått tala till punkt, det har varit som ett majestät talar till folket. Journalisterna har inordnat sig i detta förhållande. Detta är historia idag, igår var det mer som en boxningsmatch. Det var mer som en hetsig debatt än en intervju. Man hade lagt bort både det hövliga, slipsarna och de vanliga frågorna.

Presidenten angreps för allt han har genomfört eller håller på att genomföra, frågorna var tom mycket insinuerande som Macron reagerade kraftigt mot och uttryckte detta tydligt. (mer…)

Macron fortsätter transformeringen av Frankrike

Business as usual? Verkar vara Macron´s svar på alla protester i samhället. Riksdagens arbete fortsätter och nya förslag diskuteras och debatteras utan att man diskuterar de strejker som pågår i landet. Macron genomför statsbesök och går på som vanligt, just nu är han i USA och träffar Trump.

Studenterna protesterar och försöker att skapa en stämning som påminner om 1968, med hjälp av facken och professionella bråkmakare. Det motsägelsefulla i hela denna protestaktion är att de som strejkar på universiteten önskar bevara något gammalt, de vill inte förändra. 1968 var det tvärtom, då ville studenterna förändra det gamla samhället, politikerna motsatte sig, studenterna fick brett stöd från de olika parterna och något nytt skapades. (mer…)

Hur finansieras de franska fackföreningarna?

Att hitta uppgifter om deras finansiering är inte transparant för utomstående. En rapport till Franska Riksdagen utarbetades av Nicolas Perruchot 2011, vilken begravdes av ett utskott. Man fick inte majoritet bland utskottets medlemmar att publicera denna rapport. En del uppgifter har läckt från denna rapport till media och det finns lite uppgifter om fackens ekonomi. (mer…)

Frankrike - paradoxernas land

Landet som skapade en omvälvande förändring i samhället, den franska revolutionen 1789, har fastnat i vinkelvolten. Landet som skapade förändring i hela Europa, kan inte förändra någonting utan stora protester, strejker och motsättningar.

Idag är det förändringar som regering och riksdag beslutar om, som leder till protester, man strejkar för att behålla uppnådda fördelar. Man strejkar för att förhindra förändring, det gäller nästan samtliga strejker som pågår i Frankrike idag. President Macron gick till val på att genomföra grundläggande förändringar, han har beskrivit dessa i en bok innan valet, han vann valet och nu genomför han sitt program som utlovades. Det paradoxala är att fransmännen är vana med att man lovar runt i valet men efter valet blir inget genomfört. Man är inte vana med att presidenten genomför det som utlovades. Många som intervjuas tycker att det sker för stora, för många förändringar, på alldeles för kort tid. Han har genomfört många reformer och många fler är på gång. (mer…)