Varför är franska regeringen i kris?

Eller storm i ett vattenglas?

Le Monde publicerade en artikel den 18 juli där en medarbetar i Élysée Palatset (presidentens arbetsplats), Alexander Mr Benalla, brukade våld mot en demonstrant den 1 maj. Mr Benalla arbetar med presidentens säkerhet vid resor och offentliga framträdanden.

Därefter har det pratats om denna händelse hela dagarna och i varje nyhetssändning. Står rapporteringen i proportion till händelsen, tveksamt. Det är sommar, nyheterna få, många på semester, nyheter skapas, TV stationerna skall fylla programmen, och riksdagen höll på att diskutera en reformering av konstitutionen, vilket de som befinner sig där inte vill höra talas om.

En hel del fel har begåtts i denna härva och många skyller på varandra. Inrikesministeriet beskyller Polisen för att inte ha agerat, polisen skyller på Presidentens kabinett, sedan tar man tillbaka en del beskyllningar som var felaktiga, en riktig soppa. Beskyllningar och sanningar haglar.

Oppositionen försöker att få det till är att Presidenten eller hans omgivning skall ha försökt att skydda Mr Benalla. De har också sagts att det finns en hemlig enhet som opererar på uppdrag av presidenten och att Mr Benalla är en del av denna organisation!

Vad som är fakta är att han troligen brukat övervåld mot en demonstrant, han hade fått en uppmaning att delta i övervakning av demonstrationen från Polisen, dessa har utrustat honom. Han har mottagit en övervakningsvideo från någon inom Polisen där det framgår att han troligen brukar övervåld. Han blev rapporterad dagen efter händelsen och ärendet skickades mellan olika myndigheter för att slutligen hamna hos Presidentens kabinett och Mr Strozda. Denna beslutade att stänga av Mr Benalla i 14 dagar utan lön, det var straffet. Här var misstaget nr 1 (det skulle ha skickats till domstolen). Lönen som drogs in togs från ej utbetalda semesterdagar sedan 2007, misstag nr 2.

En juridisk utredning startade och Mr Benalla häktades, därefter häktades 3 poliser som utelämnat den videosekvens där man ser övervåldet. Utredning pågår.

L ’Assablée National, Riksdagen, har tillsatt en utredning där alla beslutsfattare som är involverade i soppan framträder och berättar sin sanning. Denna har pågått hela veckan. Alla politiska motståndare till Macrons parti ”En Marche” deltar och är närvarande i denna utfrågning. Det är första gången man kan se en tydlig politisk front mot Macron.

Det finns en välkänd sanning som säger att om man har problem på en front skall man försöka skapa problem för motparten på en annan front.

Macron har utlovat en del förändringar i Riksdagen, minska antalet ledamöter med 30 %, -173 ledamöter, införa att 15 % av ledamöterna kommer in genom proportionella val. Övriga kommer in som tidigare genom majoritetsval. Vidare skall man ej få sitta i riksdagen mer än 12 år, tre val. Dessa förslag är en del av de konstitutionella förändringar som skulle ha diskuterats i riksdagen. De som sitter i Riksdagen vill naturligtvis inte förlora sina platser och bli arbetslösa.

Debatten om konstitutionella förändringar startade i Riksdagen den 10 juli och skulle pågå i två veckor. När nyheten om Mr Benalla exploderade i media gick ledamöterna i oppositionen i taket. Man vägrade debattera förändring av konstitutionen och startade debatt om Mr Benalla i riksdagen istället. Detta ledde till att debatten i Riksdagen på lördag kväll den 21 juli om konstitutionen fick avbrytas, senare under helgen beslutade regeringen att återuppta diskussionen om konstitutionen i september. Man avbröt förändringsarbetet.