Tågstrejken i Frankrike fortsätter

I veckan röstades lagförslaget igenom i Franska Parlamentet, Assemblée National för att förändra SNCF i grunden. Lagen har sedan skickats till Senaten för översyn och den röstades igenom igår. Det innebär att nu är alla beslut fattade för att genomföra de framförhandlade förändringarna som Regeringen har eftersträvat.

De förändringar som lagen innebär är att SNCF skall bli ett aktiebolag med staten som ägare till 100 %, ange datum för att konkurrensutsätta tågtrafik i Frankrike, slutligen förändra anställdas anställningsvillkor. Den sistnämnda förändringen är enbart för nyanställda.

Regeringen kommer med andra ord applicera dessa förändringar.

Fackföreningarna har tidigare meddelat att de kommer att strejka till den 28 juni och idag meddelade CGT och SUD-rail att de kommer att fortsätta strejken även in i juli månad. De önskar behålla trycket på regeringen när man skall diskutera detaljerna i en del förslag. Några andra fackförening, CFDT och Unsa, har meddelat att de avser att avsluta strejken.

Man undrar när de tar sitt förnuft tillfånga. SNCF har tidigare sagt att man beräknar kostnaden för strejken till ca 600 miljoner Euro till slutet av juni. CGT och SUD Rail som önskar fortsätta strejken kommer att välja datum för de stora semesteravgångarna i juli månad. Det positiva är att ca 10-15 % av de anställda strejkar, dock förhöjd andel för lokförare och inom tågövervakning.

Det franska folket verkar inte bry sig så mycket, man har hittat andra transportmöjligheter, bussar, bil delning och arbetskamrater. Det intressanta är att de hårda fackföreningarna nog förlorar på deras agerande i det långa loppet, folket är rätt så trötta på deras attityd.

Störningar kommer att uppstå i södra delarna av Frankrike och runt Paris även i juli månad.