Ny hastighetsbegränsning i Frankrike

Frankrike har dubbelt så många döda i trafiken i jämförelse med Sverige. Sverige har halverat antal döda i trafiken på 15 år, nu skall Frankrike försöka få ned antalet dödsolyckor och personskador.

Från den 1 juli införs hastighetsbegränsning på 80 km/h på alla D och N vägar i Frankrike, det är ca 40 % av vägarna i Frankrike. D står för Routes Départementales och N står för Routes Nationale. Enda undantagen är om det finns mitträcken, eller stålvajer som skiljer vägbanorna, där införs ej hastighetsbegränsningen. (mer…)

Tågstrejken i Frankrike fortsätter

I veckan röstades lagförslaget igenom i Franska Parlamentet, Assemblée National för att förändra SNCF i grunden. Lagen har sedan skickats till Senaten för översyn och den röstades igenom igår. Det innebär att nu är alla beslut fattade för att genomföra de framförhandlade förändringarna som Regeringen har eftersträvat.

De förändringar som lagen innebär är att SNCF skall bli ett aktiebolag med staten som ägare till 100 %, ange datum för att konkurrensutsätta tågtrafik i Frankrike, slutligen förändra anställdas anställningsvillkor. Den sistnämnda förändringen är enbart för nyanställda. (mer…)

Vem betalar de strejkande i Frankrike?

I Sverige råder fredsplikt då avtalen gäller mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är endast under avtalsförhandlingen som strejkrätt råder. Detta avtal kom till stånd genom Saltsjöbadsavtalet efter kriget pga. de många strejkerna.

I Frankrike har man rätt att strejka då man anser att det är befogat. Strejkerna är vanligt förekommande och idag pågår 15 strejker på nationell nivå enligt ”C’est la Grève”, www.cestlagreve.fr.

I Frankrike är de få som är organiserade i fackliga organisationer, det är bara ca 8 %. Det är det tredje minst organiserade landet enligt en rapport från OECD. Men kallar man till strejk så blir anslutningen betydande även av de som inte är med i facken. (mer…)

Varför är elräkningen så viktig i Frankrike?

När man har kontakt med myndigheter, kommuner eller företag för att man skall registrera något eller t.ex. köpa ett mobilabonnemang måsta man ha med sig en elräkning.  Då fungerar allt och du kan registrera dig. Det går naturligtvis även bra med vattenräkning, gasräkning eller telefonräkning.

Som svensk tycker man att det är lite udda. Jag skulle slänga saker på en återvinningscentral i Cagnes sur Mer. Hade med mig en elräkning, den var sex månader gammal, får bara vara 3 månader! Åka hem igen med soporna, ta ut en ny elräkning och åka tillbaka. För att slänga saker måste man vara boende i Cagnes och man får ett accesskort som gäller i framtiden. Att ha en räkning med sitt namn och adress är hårdvaluta i detta land.

Varför detta system? Man har inte någon folkbokföring i Frankrike, såsom i Sverige. För fransmännen är detta något otänkbart, det inkräktar på den personliga integriteten. Huvva, skall jag finnas i ett system som myndigheterna har tillgång till, hemska tanke! (mer…)

Macron är oomkullrunkelig

Söndag kväll var det en intervju med Frankrikes President Macron och två mycket kända skjutjärnsjournalister, Edwy Penel och Jean-Jaques Bourdin. En intervju som kommer att gå till historien och användas i framtiden på journalisthögskolor i undervisningssyfte.

Historiskt har journalister haft en mycket underdånig attityd gentemot Presidenten. Frågorna har varit kända innan intervjun, frågorna har inte varit för svåra, presidenten har fått tala till punkt, det har varit som ett majestät talar till folket. Journalisterna har inordnat sig i detta förhållande. Detta är historia idag, igår var det mer som en boxningsmatch. Det var mer som en hetsig debatt än en intervju. Man hade lagt bort både det hövliga, slipsarna och de vanliga frågorna.

Presidenten angreps för allt han har genomfört eller håller på att genomföra, frågorna var tom mycket insinuerande som Macron reagerade kraftigt mot och uttryckte detta tydligt. (mer…)

Macron fortsätter transformeringen av Frankrike

Business as usual? Verkar vara Macron´s svar på alla protester i samhället. Riksdagens arbete fortsätter och nya förslag diskuteras och debatteras utan att man diskuterar de strejker som pågår i landet. Macron genomför statsbesök och går på som vanligt, just nu är han i USA och träffar Trump.

Studenterna protesterar och försöker att skapa en stämning som påminner om 1968, med hjälp av facken och professionella bråkmakare. Det motsägelsefulla i hela denna protestaktion är att de som strejkar på universiteten önskar bevara något gammalt, de vill inte förändra. 1968 var det tvärtom, då ville studenterna förändra det gamla samhället, politikerna motsatte sig, studenterna fick brett stöd från de olika parterna och något nytt skapades. (mer…)

Hur finansieras de franska fackföreningarna?

Att hitta uppgifter om deras finansiering är inte transparant för utomstående. En rapport till Franska Riksdagen utarbetades av Nicolas Perruchot 2011, vilken begravdes av ett utskott. Man fick inte majoritet bland utskottets medlemmar att publicera denna rapport. En del uppgifter har läckt från denna rapport till media och det finns lite uppgifter om fackens ekonomi. (mer…)

Frankrike - paradoxernas land

Landet som skapade en omvälvande förändring i samhället, den franska revolutionen 1789, har fastnat i vinkelvolten. Landet som skapade förändring i hela Europa, kan inte förändra någonting utan stora protester, strejker och motsättningar.

Idag är det förändringar som regering och riksdag beslutar om, som leder till protester, man strejkar för att behålla uppnådda fördelar. Man strejkar för att förhindra förändring, det gäller nästan samtliga strejker som pågår i Frankrike idag. President Macron gick till val på att genomföra grundläggande förändringar, han har beskrivit dessa i en bok innan valet, han vann valet och nu genomför han sitt program som utlovades. Det paradoxala är att fransmännen är vana med att man lovar runt i valet men efter valet blir inget genomfört. Man är inte vana med att presidenten genomför det som utlovades. Många som intervjuas tycker att det sker för stora, för många förändringar, på alldeles för kort tid. Han har genomfört många reformer och många fler är på gång. (mer…)

Frankrike har problem på Mayotte

Frankrike har problem på Mayotte, vad är det?

Frankrike har en mängd landområden runt om i världen som skapar problem då de efterfrågar mer bidrag, bättre skolor, mer säkerhet, mindre arbetslöshet, bättre sjukvård, lägre priser på mat etc. etc. De senaste problemen är en liten ö som ligger utanför Mocambique strax norr om Madagaskar med 250 000 invånare som heter Mayotte, hört talas om den ön? Förra året var det Franska Guyana. (mer…)

Frankrike går mot en het vår

På SNCF (Svenska SJ) blir det strejker under hela våren, man kallar den Lotto-strejken. Det kommer att bli strejk 2 dagar av fem och man har redan tagit ut vilka datum som strejkerna genomförs, därav Lotto syftningen.

  • April: 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29.
  • Maj: 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29.
  • Juni:  2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 et le 28.

Det är flera stora fackförbund som deltar, påverkan på tågtrafiken kommer att bli kraftig. Undvik att åka dessa dagar, boka i god tid på de andra dagarna.

Offentlig förvaltning strejkar den 22 mars, gå inte till kommuner, statliga inrättningar etc.

SNCF visar sin solidaritet med offentligt anställda samma dag, troligen inte någon strejk. Man går ut på gatorna bara.

Anställda på flygbolaget HOP strejkar den 22 och den 23 mars.

Anställda på Air France strejkar den 23 och den 30 mars.

Anställda på Carrefour strejkar den 31 mars.

Pensionärerna strejkade igår, men det påverkade inte arbetet så mycket.